pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 021-030
GEBE SIĞIRLARDA VE BUNLARIN BUZAĞILARINDA PERSİSTE BOVINE VIRAL DIARRHEA VIRUS (BVDV) ENFEKSİYONUNUN İMMUNFLORESANS VE İMMUNPEROKSİDAZ TESTLERİ İLE ARAŞTIRILMASI
Orhan Yapkıç, Sibel Yavru
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: BVDV, pregnant catlle, persistent infection, calves, DIF, DPLA, SN
Görüntülenme Sayısı:1588 - İndirilme Sayısı: 1176

Araştırmada, özel bir işletmede bulunan 62 adet gebe inek doğumdan önce, doğumları sırasında hem inek hem de prekolostral buzağılardan ve doğumdan sonra ortalama 3 ay içinde buzağılardan virus izolasyonu amacıyla EDTA'lı tüplere, serolojik amaçla normal tüplere kan örnekleri alındı. Lökosit numunelerinden virus izolasyonu amacıyla direkt immunfloresans (DIF) ve direkt immunperoksidaz (DPLA) testleri kullanıldı. BVDV'una karşı oluşan antikorların tespit edilmesi amacıyla serum nötralizasyon (SN) testi kutlanıldı. Gebe ineklerin ve buzağıların tümü birinci ve ikinci örneklemelerde BVDV antijenleri yönünden negatif olarak tespit edildi. BVDV'una karşı oluşan antikorları tespit etmek için uygulanan SN testi sonucunda gebe ineklerin tümü birinci ve ikinci örneklemelerde pozitif bulunurken, prekolostral buzağılardan 7 adedi pozitif , 55 adedi negatif, buzağıların doğumdan sonra ortalama 3 ay içinde gerçekleştirilen ikinci örneklemesinde ise tümü pozitit olarak lespit edildi. Doğumdan önce örneklenen gebe annelerin SN50 litreleri 1/7,5 - 1/160 arasında, doğum sırasında örneklenen annelerin SN50 titreleri 1/7,5 - 1/160 arasında tespit edildi Doğumu takiben örneklenen ve seropozitif bulunan 7 adet prekolostral buzağının SN50 titreleri 1/20 - 1/120 arasında, doğumdan sonra ilk 3 ay içinde örneklenen buzağıların SN50 titreleri 1/5 -1/160 arasında tespit edildi.