pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 085-090
VETERİNER HEKİMLİK EĞİTİMİNDE ALTERNATİF SEÇİM; PROBLEME DAYALI ÖĞRETİM
Şule OSMANAĞAOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Samsun
Anahtar Sözcükler: Problem Based Learning, Veterinary Medicine Education
Görüntülenme Sayısı:1670 - İndirilme Sayısı: 1705

Tüm dünyada veteriner hekimliği eğitiminde Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ) giderek artan oranda ilgi görmektedir. PDÖ medikal eğitim müfredatında dünyada ilk olarak Kuzey Amerika'da 1950'li yılların başlarında uygulanmaya başlamıştır. Son zamanlarda veteriner hekimliği fakülteleri de ya benzer müfredat modellerini ya da PDÖ'yü kendi özgün müfredatlarının içinde uygulamışlardır. Bu makalede PDÖ'nün ne olduğu, veteriner hekimliği eğitiminde gittikçe artan oranda kullanma nedenlerini, avantaj ve dezavantajları ile öğretme ve öğrenme yaklaşımlarındaki zorlamaların çerçevesi değerlendirilmiştir.