pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 071-076
HİPERPOLARİZASYON SONRASI POTANSİYELİN FARE, SIÇAN VE HELİX ASPERSA'NIN BAZI SİNİR HÜCRELERİNDE ELEKTRİKSEL SİNYAL OLUŞUMUNDAKİ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI
Ramazan Bal
Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, HATAY
Anahtar Sözcükler: Biyofizik, elektrofizyoloji, mikroelektrot, in vitro
Görüntülenme Sayısı:1644 - İndirilme Sayısı: 2433

Bu çalışmada çift ve keskin uçlu mikroelektrot ile patch clamp metodları kullanılarak fare cochlear çekirdeği, sıçan Colliculus inferiore'nın ve Helix aspersa'nın subözafagiyal ganglion'unda bulunan sinir hücrelerinin hücre içi membran kayıtları in vitro olarak ölçüldü. Bu sinir hücrelerinde hiperpolarizasyon sonrası potansiyelin (AHP), hızlı (f-AHP). orta (m-AHP) ve yavaş (s-AHP) olmak üzere üç fazdan oluştuğu ve bazen de depolarızasyon sonrası potansiyelin (ADP) oluştuğu belirlendi. Hiperpolarizasyon sonrası derinliğinin, sinir hücresinin tipine bağlı olarak değiştiği (25 mV kadar büyük olabildiği) gözlendi. Hiperpolarizasyon sonrası potansiyelin olası fizyolojik rolü, membranın katol akım enjeksiyonu öncesi anot akımla hiperpolarize edilerek araştırıldı. Sonuç olarak, anot akım uygulamasının, sinir hücrelerinin meydana getirdiği ateşleme patternlerinde değişime neden olduğu gözlendi.