pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 087-092
RATLARDA ARTERIA FEMORALİS'İN DALLARI ÜZERİNE MAKROANATOMİK RATLARDA ARTERIA FEMORALİS'İN DALLARI ÜZERİNE MAKROANATOMİK
Bumin Emre Teke
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KAYSERİ
Anahtar Sözcükler: Rat, anatomi, arteria femoralis, arteria poplitea, arteria saphena
Görüntülenme Sayısı:1924 - İndirilme Sayısı: 1200

Bu çalışmada, a. femoralis'in dallan incelendi. Bu amaçla, beş adet erkek ve beş adette dişi ergin rat kullanıldı. Aortae abdominalis'e renklendirilmiş latex enjekte edildi. A, femoralis'in, spatium femorale'den regio poplitea'ya kadar a. ilıaca externa'nin distal devamı olduğu ve bu seyri esnasında; a. profunda femoris, a. epigastrica superficialis ve a. genus descendens'i verdiği görüldü. Ayrıca, regio poplitea'da, a. femoralis'den a. poplitea ile a. saphena'nın çıktığı gözlendi. A. tibialis caudalis'in, ratlarda bulunmadığı ve ramus caudalis'in, phalanx proximalis'ler seviyesinde arcus plantaris'i şekillendirdiği tespit edildi. A. poplitea'dan, a. genus distalis lateralis, a. genus proximalis lateralis, a. genus proximalis medialis, a. tibialis cranialis ve a. genus distalis medialis'in çıktığı belirlendi.