pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 109-110
KOYUNDA NERVUS SPLANCHNICUS MAJOR ve MINOR ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ÇALIŞMALAR
Ismail Türkmenoğlu1, Nejdet Dursun2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, AFYON
2Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Koyun, nervus, splanchnicus
Görüntülenme Sayısı:1734 - İndirilme Sayısı: 1359

Bu çalışmada koyunun n. splanchicus major ve minor'unun oluşumu ve seyri incelendi. Araştırmada farklı yaş ve cinsiyette altı adet Akkaraman koyunu kullanıldı. Koyunda nervus splanchicus major truncus symphaticus'un T13. sempatik ganglion'undan çıkan liflerden, nervus splanchicus minor'un da truncus symphaticus'un L1. sempatik gang-lion'undan çıkan liflerden oluştuğu belirlendi. Bir piyeste n. splanchicus majörün her iki tarafta da L1. sempatik gang-lion'dan, n. splanchicus minor'un L2. sempatik ganglion'dan çıkan liflerden oluştuğu gözlendi. Bir başka piyeste ise n. splanchicus major'un her iki tarafta Tl 1-13. sempatik ganglion'lardan çıkan liflerden oluştuğu gözlendi.