pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 135-142
BİR KÖPEKTE PURULENT MENİNGOENSEFALİTİS İLE KOMPLİKE
Ramazan Durgut1, Uçkun Sait Uçan2, Emine Özlem Ateşoğlu3
1Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, HATAY
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
3Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, KONYA
Anahtar Sözcükler: Köpek, dirofilariazis, meningoencephalitis
Görüntülenme Sayısı:1852 - İndirilme Sayısı: 1353

Sunulan bu çalışmada, kliniğe dönme şikayeti ile getirilen bir köpek değerlendirildi. Klinik muayenede femoral nabızda belirgin bir zayıflama ile birlikte tarsal ve karpal bölgelerde ödem ile deri yaralanmaları gözlendi. Hematokrit değerin arttığı (%66) saplandı. Periferik kandan yapılan kalın damla frolilerinde, 100'lük büyütmeyle bakıldığında her mikroskop sahasında 7-8 Dirofilaria immitis larvası görüldü. Kan serumunda yapılan ölçümlerde üre, albümin. glikoz, kreatinin. ALT, ALP ve LDH değerlerinin normal sınırlar içerisinde olduğu belirlendi. Nekropside sağ kalpte belirgin di-latasyonla birlikte 20 adet erişkin (18-20 cm uzunluğunda) Dirofilaria immitis'e rastlandı. Beyin hiperemik ve şişkin olup menınksler bulanık bir görünüm almıştı. Histopatolojık muayenede meninkslerde ödem. fibrin, kalınlaşma ve me-ninks damarlarında bol eritrosite rastlandı. Bu bölgelerde yoğun mononükleer hücre ve nötrofil lökosit inliltrasyonu vardı. Meningitis görülen bölgenin altındaki beyin dokusunda da substansiya grizea ile sınırlı olmak üzere şiddetli nekroz, yoğun mononükleer hücre ve nötrofil lökosit infiltrasyontarı görüldü. Aynı zamanda bu bölgede yoğun gitter hücre prolilerasyonu da saptandı. Bakteriyolojik yoklamalar sonucunda, beyin dokusundan Staphylococcus aureus identifiye edildi. Sonuç olarak klinik, biyokimyasal, hematolojik, bakteriyolojik ve histopatolojik muayenelere göre purulent meningoensetaiılısle komplike dırofilariazisin varlığı tespit edildi.