2001, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 013-017
İNEKLERDE RETENSİYO SEKUNDİNARUM'UN YAŞ, BUZAĞILAMA MEVSİMİ, DOĞUM SAYISI, DOĞUM ŞEKLİ VE YAVRUNUN CİNSİYETİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Yaşar Akar, Hamit Yıldız, Halis Öcal, Ali M. Apaydın
Fırat Üniversitesi Veteriner Fak., Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: RS, Etiyoloji, İnek
Görüntülenme Sayısı:2393 - İndirilme Sayısı: 1181

Bu çalışmanın materyalini. 1996 - 1999 tarihleri arasında Fırat üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniklerine getirilen, yaşları 3-12 arasında değişen, çeşitli ırklardan 140 retensiyo sekundinarumlu inek oluşturdu. Hayvanların düzenli kayıtları tutularak, retensiyo sekundinarum ile hayvanın yaşı, doğum sayısı, doğum şekli, buzağılama mevsimi ve yavrunun cinsiyeti arasındaki ilişkiler incelendi. Retensiyo sekundinarumun % 6.42'sinin abort, % 7.69'unun ikiz doğum, % 5'nin ölü doğum ve % 88,58'nin canlı doğum sonrası şekillendiği tespit edildi. İlkbahar ve yaz aylarında şekillenen doğumlar sonrası, 3. 4 ve 8 yaş grubundaki ineklerde, ilk beş doğumunu ve güç doğum yapanlarda retensiyo sekundinarum görülme riskinin daha (azla olduğu gözlendi. Yavru cinsiyetinin ise. retensiyo sekundinarum şekillenme sıklığı üzerine etkisinin olmadığı görüldü.