pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 123-126
TUJ IRKI KOYUNLARIN VERİM ÖZELLİKLERİ II. SÜT VERİMİ VE YAPAĞI VERİMİ
Ali Rıza Aksoy, Turgut Kırmızıbayrak, Mustafa Saatçi, Muharrem Taşkın Datcı
Kafkas Üniv. Vet. Fak, Zootekni Anabilim Dalı, KARS
Anahtar Sözcükler: Tuj koyunu, süt, yapağı
Görüntülenme Sayısı:1819 - İndirilme Sayısı: 905

Bu araştırma, Tuj koyunlarının süt verimi, yapağı verimi ve özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın materyalini süt verimi için 1997 yılında 22 baş Tu| koyunu ile 1998 yılında 66 baş Tuj koyunu ve yapağı verimi için Î998 yılında 9 baş koç ve 79 baş koyun oluşturmuştur. Süt verimi, sütteki yağ oranı ve laktasyon süresi genel ortalamaları, sırasıyla, 75.24 ± 0.36 kg, % 6.65±0.01 ve 130.4+0.18 gün bulunmuştur. Yıl, laktasyon süresini önemli düzeyde etkilemiştir (P< 0.05). Süt verimi ile laktasyon süresi (0.55) ve yağ oranı (0.30) arasında önemli pozitif korrelasyon tespit edilmiştir. Yapağı verimi, elyaf çapı, medullalı elyaf oranı, lüle uzunluğu, ondülasyon sayısı genel ortalamaları sırasıyla 1.94±0.07 kg, 28.65± 0.51 mikron, %7.84±1.30. 11 49±0.30 cm ve 2.93+0.2 adet olarak belirlenmiştir. Cinsiyetin yapağı verimi ve ondülasyon sayısı üzerine etkisi önemli bulunmuştur (P<0.05, P<0.01). İncelenen özellikler arasında genellikle önemli fenotipık korelasyonlar bulunmuştur (P< 0.05. P< 0.01). Yapağı verimi ile lüle uzunluğu (0.34) ve ondülasyon sayısı (0.24) arasında, elyaf çapı ile medullalı elyaf oranı (0.54) arasında önemli pozitif korrelasyonlar bulunmuştur. Türkiye'de sadece Kars ve Ardahan illerinde yetiştirilen Tuj koyunlarını gerek süt veriminin Mor-karaman koyunlardan az olmaması, gerekse bir gen kaynağı olması nedeniyle başta ırkın korunması olmak üzere seleksiyon ve ıslah çalışmaları ile verim düzeylerinin geliştirilmesi önerilebilir.