pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 073-077
TUJ IRKI KOYUNLARIN VERİM ÖZELLİKLERİ I. DÖL VERİMİ VE BÜYÜME
Ali Rıza Aksoy, Mustafa Saatcı, Musa Özbey, Muharrem Taşkın Dalcı
Kafkas Üniv. Vet. Fak. Zootekni Anabilim Dalı, KARS
Anahtar Sözcükler: Tuj koyunu, büyüme ve döl verimi özellikleri
Görüntülenme Sayısı:2166 - İndirilme Sayısı: 1367

Bu araştırma, Tuj koyunlarının döl verimi ve büyüme özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın materyalini, 1997 yılı için, 40 baş koyun ve 32 baş kuzu ile 1998 yılı için 93 baş koyun ve 73 baş kuzu oluşturmuştur. Doğum oranı her iki yılda da aynı ve %70,0 iken, ikiz doğum oranı, 1997 yılında %14,3. 1998 yılında %9.8 ve yıllar arası fark önemsiz bulunmuştur. Kuzuların sütten kesime kadar yaşama gücü 1997 yılında %71.9 iken 1998 yılında %87.7 (P<0.05) bulunmuştur. Beklenen ortalama doğum ağırlığı 3.69±0.01 kg sütten kesim ağırlığı 17,53±0.08 kg tespit edilmiş olup, büyüme özellikleri üzerine ana yaşı, doğum tipi, cinsiyet ve yılın etkileri önemli bulunmuştur.