pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 079-082
TİCARİ BROYLERLERDE YEMLEME SIKLIĞININ CANLI AĞIRLIK VE KARKAS AĞIRLIĞINA ETKİSİ
Ahmet Nazlıgül, H. Erbay Bardakçıoğlu
ADÜ. Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, AYDIN
Anahtar Sözcükler: Yemleme sıklığı, broyler, performans
Görüntülenme Sayısı:1965 - İndirilme Sayısı: 1093

Araştırma, broylerlerde farklı yemleme sıklığının, performansa elkisını incelemek amacıyla düzenlenmiştir. Gruplar, üç farklı yemleme sıklığı programına göre beslenmişlerdir. Hayvan başına lüketilmesi gerekli günlük toplam yem miktarı, birinci gruba bir defada sabah 900, ikinci gruba iki defada, saat 900 ve 1500, üçüncü gruba ise üç defada saat 900, 1300 ve 1700'de verilmiştir. Araştırma sonunda, ortalama canlı ağırlık değerleri gruplarda sırası ile 2112.3. 2138.3 ve 2208.9 gram olarak bulunmuştur. Canlı ağırlık ortalamaları bakımından gruplar arası (arklar ıstatıstikı bakımdan önemsiz çıkmıştır. Araştırmanın altıncı haftası hariç, günde iki kez ve üç kez yemlenen gruplar, bir kez yemlenen gruba üstünlük sağlamıştır. Sıcak karkas ağırlığı, en yüksek olarak dört saat ara ile günde üç kez yemlenen grupla bulunurken, günde bir kez yemlenen grupta, karkas ağırlığı en düşük olarak tespit edilmiştir. Çalışma sonunda, tıcan yetiştirmelerde, uygulanan sınırsız (adlibıtum) ve günde bir defa yerine, yemleme sıklığının arttırılmasının, büyüme, karkas ağırlığının yükseltilmesi ve daha ekonomik bir üretim için. etkili olabileceği görüşüne varılmıştır.