pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 013-015
KARŞI AŞILAMALARDAN SONRA GÖRÜLEN SIĞIRLARIN ENFEKSİYÖZ RİNOTRAHİTİS OLGULARI
İrem Gütaçtı, Hakan Bulut
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı ELAZlĞ
Anahtar Sözcükler: Pasteurella haemolytica, IBR, aşılama, PCR
Görüntülenme Sayısı:1836 - İndirilme Sayısı: 3398

Pasîeurella (Mannheimia) haemolytica sığırlarda şiddetli pnöymoninin en önemli nedenlerinden biridir ve yüksek oranda ölümlere sebep olur. Pnömonik pastörellozize karşı pek çok ülkede aşılar kullanılmaktadır. Bu çalışmada, pas-törella aşısı yapıldıktan sonra ortaya çıkan sığırların enfeksiyöz rinotrahitis (IBR) olguları rapor edilmiştir. Çalışma amacıyla, aşılamadan sonra IBR şüphesi görülen 10 hayvanda burun svap örnekleri alınmıştır. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) neticesinde, IBR şüpheli 10 sığıra ait örneklerin 6 ianesinde IBR pozitifliği belirtendi. Ülkemizde IBR enfeksiyonunun prevalansının yüksek olduğu dikkate alındığında, bu çalışmanın sonuçları oldukça önemli görülmektedir.