pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2000, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 021-025
LABORATUVAR RATLARINDA (Rattus Rattus Norvegicus) İLK ÇİFTLEŞME YAŞININ BİR DOĞUMDAKİ YAVRU SAYISI VE SÜT KESİMİ YAVRU SAYISINA ETKİSİ
Ahmet Nazlıgül
A.D.Ü. Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, AYDIN
Anahtar Sözcükler: Rat, ilk çiftleşme yaşı, yavru sayısı
Görüntülenme Sayısı:1769 - İndirilme Sayısı: 916

Bu araştırma, ratlarda ilk çiftleşme yaşının, bir doğumdaki yavru sayısı ve süt kesimi yavru sayısına etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın canlı materyalini 30 adet Sprague Dawley soyu rat oluşturmuştur. Birinci grup hayvanlar ortalama 2.5 aylık, ikinci grup hayvanlar ise 3.5 aylık yaşta çiftleştirilmiştir. Araştırma bir yıl sürmüş ve gruplarda ilk beş doğum sonuçları incelenmiştir. Araştırma sonunda, bir doğumdaki ortalama yavru sayısı gruplarda sırası ile 9.42 ± 0.69 ve 9.45 ±0.34 olarak bulunurken, süt kesimi ortalama yavru sayısı sırası ile 8.41 ± 0.39 ve 7.95 ± 0.46 olarak belirlenmiştir. Hatlarda ilk çiftleşme yaşının iyi bakım yönetim şartlarında 2.5 ay ve daha erken yaşlara çekilebileceği sonucuna varılmıştır.