pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2000, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 057-062
HOLSTEİN IRKI SIĞIRLARDA GÖZÜN İNNERVASYONU ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR
Emrullah Eken, Kamil Beşoluk, Sadettin Tıpırdamaz
S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Holstein ırkı sığır, kranial sinirler, göz, innervasyon
Görüntülenme Sayısı:1718 - İndirilme Sayısı: 966

Bu çalışma; Holstein ırkı sığırlarda gözü innerve eden cranial sinirlerin orijin, seyir ve innervasyon bölgelerini incelemek amacıyla yapıldı. Bu amaçla, Konya mezbahalarından temin edilen 8 adet Holstein ırkı sığır başı kullanıldı. Materyaller, %10'luk formaldehit solüsyonunda tespit edildikten sonra disseke edildi. Adı geçen sinirlerin, beyinin değişik bölümlerinden orijin aldıktan sonra cavum cranii'yi farklı deliklerden terkettikleri ve ilgili innervasyon bölgelerine ulaşarak sonlandıkları belirlendi. N. opticus'un, chiasma opticum'dan orijin alarak canalis opticus'dan cavum cranii'yi terkettiği ve discus nervi opticı'den geçerek retina'da dağıldığı belirlendi. N. oculomotorius'un, crus cerebri'den orijin alarak, for. orbitorotundum'dan cavum cranii'yi terkattikten sonra r. dorsalis ve f. ventralis'e ayrıldığı, n. troehlearis'in ise colliculus caudalis'den orijin aldıktan sonra for, orbitorotundum'dan kafaiasım terkettiği ve m. obliquus dorsalis'in caudal 1/3'ünde sonlandığı gözlemlendi, N, abducens'in, medulla oblongata'dan orijin alarak for, orbitorotundum'dan cavum cranii'yi terkettikten sonra m, rectus lateralis ve m. retractor bulbi'de dağıldığı gözlemlendi.