pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 025-039
VAN BÖLGESİ SU KAYNAKLARININ FİZİKO-KİMYASAL KALİTESİ
Sema Ağaoğlu1, Süleyman Alemdar1, Mustafa Alişarlı1, Semiha Dede2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner !:akü!tesi. Besin Hijyctıi ve Tek.utojisi /.!ÎD. VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi. Biyokimya ABD, VAN
Anahtar Sözcükler: Fiziko-kimyasal Kalite, Su Kaynağı, Van
Görüntülenme Sayısı:2064 - İndirilme Sayısı: 1256

Bu çalışmada, Van merkez ve ilçelerinde (Erciş, Özalp, Saray, Muradiye, Çaldıran. Gürpınar, Gevaş ve Edremit) bulunan kuyu, dere, kaynak/çeşme, musluk ve depo sularının tiziko-kimyasaî nitelikleri incelendi. Bu amaçla ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış dönemlerinde 100 farklı kaynaktan sağlanan toplam 366 örnek materyal olarak kullanıldı, Örneklerde pH, renk, bulanıklık, sıcaklık, toplam sertlik, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, klorür, elektriksel iletkenlik, karbondioksit, karbonat, bikarbonat, sülfat, fosfat ve organik madde analizleri yapıldı. Araştırma bulgularına göre; merkez ve ilçelerdeki kaynak/çeşme suları ile ilçelerdeki depo sularında belirlenen bulanıklık düzeyleri ilgili yönetmelikte bildirilen kriterlere uygun bulunmadf. Ayrıca, merkez ve ilçelerdeki kuyu sularında klorür, renk. bulanıklık, elektriksel iletkenlik ve sülfat, kaynak/çeşme sularında renk ve sülfat, derelerde sertlik; merkezdeki derelerde magnezyum ve renk, kaynak/çeşme sularında klorür ve bulanıklık, ilçelerdeki kaynak/çeşme sularında ise elektriksel iletkenlik düzeyi içme ve Kullanma Suları Standardında t;!dirilen sınır değerlerden daha yüksek bulundu. İncelenen su kaynaklarında tespit edilen karbondioksit düzeyleri su kalite kriterlerine uygun bulunmadı.