pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2000, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 119-122
BROYLER RASYONLARINDA KULLANILAN İÇ YAĞ ve BİTKİSEL YAĞIN FARKLI KOMBİNASYONLARININ PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ
Tahir Balevi, Behiç Coşkun, Varol Kurtoğlu, Derya Umucalılar
S. Ü. Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Etlik piliç, bitkisel yağ, iç yağı, büyüme performansı
Görüntülenme Sayısı:1685 - İndirilme Sayısı: 1031

Bu araştırma da. etlik piliç rasyonlarına enerji kaynağı olarak ilave edilen ayçıçek, iç yağ ve bunların farklı kombinasyonlarının broylerterde yem tüketimleri, canlı ağırlık ortalamaları, yemden yararlanma oranları ve mortalite üzerine etkilen tespit edildi Deneme her grupta 140 civciv olmak üzere 4 grup oluşturularak, toplam 560 adet broyler civcivle yürütüldü. Kontrol grubuna % 4.5 oranında ayçiçek yağı. 2. gruba % 0.45 ayçiçek+% 4.05 iç yağı, 3. gruba % 0,9 ayçiçek+% 3.6 İç yağı, 4. gruba ise % 4.5 oranında iç yağı içeren rasyonlar verildi. Deneme 42 gün sürdürüldü. Deneme sonunda, ortalama canlı ağırlıklar sırasıyla 1718.52 1 828.50, 1771.15 ve 1816.38 g olarak bulundu (P<0.05), Grupların günlük yem tüketimleri sırasıyla, 69.93, 74,74. 73.43 ve 76.01 g: yemden yararlanma oranlan 1.75, 1.75, 1.78 ve 1.80 kg: mortalite oranları ise % 2.14, 1.42, 2.14've 2.85 olarak tespit edildi. Sonuç olarak, broyler rasyonlarına ham yağ yenne iç yağın konulabileceği, iç yağa % 10 oranında bitkisel yağ ilave etmenin performansı olumlu derecede etkilediği, mortalite üzerine ise herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı tespit edildi.