pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2000, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-025
KANGAL IRKI TÜRK ÇOBAN KÖPEKLERİNDE BÜYÜME, BAZ! VÜCUT ÖLÇÜLER! VE DÖL VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ II. Döl Verimi Özellikleri
C, Tepeli, O. Çetin
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Kangal Irkı Türk Çoban Köpeği, Döl Verimi Özellikleri
Görüntülenme Sayısı:2089 - İndirilme Sayısı: 1668

Bu araştırma. Turk Çoban Köpeği Kangal ırkının S, Ü. Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği şart-lanndakı döl verimi performanslarını belirlemek amacıyla yapılmıştıı. Döl verimi Özelliklerinin incelenmesi için 57 dişi Kangal Çoban Köpeğinin kayıtları kullanılmıştır. Araştırmada kızgınlıklar bütün yıla yayılmakla beraber: kış ve yaz mevsimi sonbahar mevsimine göre daha aktif geçmiştir (P<0,01). Cinsel olgunluğa ulaşma yaşı 411.8 gün (59,03 halta, 13.7 ay ) olarak tespit edilmiştir. Seksüel sıklus uzunluğu gebeliğin olduğu dönemlerde 235.5 gün. olmadığı dönemlerde 184 15 gün olarak bulunmuştur. Çiftleştirılen 24 adet Kangal Çoban Köpeğinde doğum oranı kızgınlık gösterme oranı, ortalama yavru sayısı ve gebelik süresi sırasıyla % 75. % 94,7. 8.94± 0.63 adet ve 60.22ı0.73 gün olarak bulunmuştur. Doğan 161 adet Kangal köpeği yavrusundan 22 adedi ölü olarak doğmuştur (%13.66). ölü doğum oranının doğum tipinin artmasıyla birlikte arttığı gözlenmiştir Bir yayına kadar olan yaşama gücü 55.39 olarak hesaplanmıştır.