2000, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 075-083
ANKARA KEÇİSİNİN PLEXUS BRACHİALİS'İ ÜZERİNDE MAKROANATOMİK VE SUBGROS ÇALIŞMALAR
Memduh Gezici
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Ankara keçisi, plexus brachialis, sinirler
Görüntülenme Sayısı:2069 - İndirilme Sayısı: 1847

Ankara keçisinin plexus brachialis'i makroanatomik ve subgros olarak incelenmiştir. Bu amaçla değişik yaş ve cinsiyette sekiz adet Ankara keçisi kullanılmıştır, Ankara keçisinde plexus brachialis 6., 7., 8. servikal ve 1, torakal spinal sinirlerin ventral dalları tarafından şekillendirildiği, ve bu plexus'tan başlangıç alan sinirlerin seyir ve dağılımında diğer keçilerden önemli bir fark ayırdedilmediği belirlendi.