pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2000, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 129-133
YAĞ RAFİNERİ SANAYİİ YAN ÜRÜNLERİNİN JAPON BILDIRCINLARINDA DÖLVERİMİ ve PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ
Süleyman Dere1, Tahir Balevi2, Şeref İnal1, Varol Kurtoğlu2, Alper Yılmaz1
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Soapstock, enerji kaynağı, japon bıldırcını, performans, fertilite
Görüntülenme Sayısı:1768 - İndirilme Sayısı: 1302

Bu çalışmada yağ sanayi yan ürünlerinin bıldırcınlarda günlük yem tüketimi, yumurta verimi, yemden yararlanma oranı, fertilite, kuluçka randımanı ve canlı ağırlık üzerine etkilen incelendi Araştırmada 120 dişi ve 40 erkek olmak üzere toplam 160 adet 12 haftalık yaşta Japon bıldırcını kullanıldı. Hayvanlar 4 ana grubu ayrıldı. Her bir grup 3'er adet dişi bıldırcın içeren 10 alt gruptan meydana geldi. 3 ay süren verim özelliklerinin belirlendiği dönemi takiben her bir alt gruba birer adet erkek bıldırcın konuldu. Gruplara deneme süresince % 2 oranında ham yağ (HY). asit yağ (AY), uçucu maddeler (UM) ve Soapstock (SS) içeren rasyonîar verildi. Deneme sonunda gruplarda yumurta verimleri sırasıyla % 68.75. 69.45. 67.41 ve 64.45; fertilite oranlan sırasıyla % 80,46. 80.19, 77.98 ve 73.66: kuluçka randımanı sırasıyla % 51.41. 51.40, 48.67 ve 49.34 olarak tespit edildi (P>0.05) Grupların yem tüketimleri 33.89 ile 35.83 g/gün/ bıldırcın arasında değişirken, bir düzine yumurta üretimi için tüketilen yem miktarı en yüksek SS grubunda, en düşük ise HY grubundan elde edildi Deneme sonu bıldırcın ağırlığı bakımından SS grubunun, en düşük canlı ağırlığa sahip olduğu ve diğer gruplardan önemli ölçüde farklı olduğu bulundu (P<0,05). Sonuç olarak ham yağ yerine maliyeti daha ucuz olan AY ve UM'in rasyonlara enerji kaynağı olarak ilave edilmesinin performans ve dötverimıni olumsuz etkilemediği belirlendi.