pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2000, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 151-159
KEDİ VE KÖPEKLERDE KAN PIHTILAŞMA SİSTEMİNİN KONTROL METODLARI
Abdülkerim Deniz
Vetifarm Vet. İlaç. Tic. A.Ş. Cumhuriyet Cad. Harbiye- İSTANBUL
Anahtar Sözcükler: Kedi, Köpek, Kan Pıhtılaşması
Görüntülenme Sayısı:1756 - İndirilme Sayısı: 4136

Kedi ve köpeklerde kan pıhtılaşma sistemi, insanlar için kullanılan ve veterinerlik alanına uyarlanmış, protrombin zamanı (PZ), aktive edilmiş parsiyel tromboplastin zamanı (APTZ) ve trombin zamanı (TZ) testleri ile kontrol edilmektedir, Bu testler, kedi ve köpekteki bazı pıhtılaşma (aktörlerinin aklivıteîerinin (faktör V, VII ve VIII:C) insanlar ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek olmasından dolayı, optimize edilmiş ve sensitiviteleri artırılmıştır. Kedi ve köpek için geliştirilmiş olan yeni testle ile ve standart testlerle ölçülen PZ. APTZ ve TZ'nın normal değerleri verilmiş ve testler detaylı olarak açıklanmıştır.