pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1999, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 005-013
KEDİDE MİDENİN FARKLI DOLULUK DERECELERİNİN İNTESTİNUM TTENUE'NİN TOPOGRAFİSİNE ETKİLERİ
Memduh Gezici
S. Ü. Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: İnce barsak, topografi, kedi, anatomi
Görüntülenme Sayısı:1703 - İndirilme Sayısı: 1203

Sunulan çalışmanın amacı midenin doluluk derecelerinin inteslinum tenue'nin topografilerine olan etkilerini incelemektir. Bu amaçla 24 adet çeşitti cins ve yaşta ergin kedinin kullanıldığı bu çalışmada kediler: midesi boş, orta derecede ve maximal dolu olarak üç grupta incelenmek üzere disseksiycna ve kesitlere tabi tutuldu. Deniz ve Klesty'nin yaptığı çalışmadan farklı olarak piyesler derin dondurucuda dondurulduktan sonra cavum abdominis'in longitudinal ve transversal kesitleri alındı, ince barsakların topografileri ve komşulukları belirtendi, disseksiyonlar yapılarak piyeslerin fotoğrafları alındı. Midenin doluluk derecelerine göre duodenum ve jejunum'un üç bel omuru boyu, ileum'un ise iki bel omuru boyu caudal'e yer değiştirdiği belirlendi. Ayrıca jejunum'un, cavum abdominis'de sağa, caudal'e. dorsal'e doğru ilerlediği gözlendi.