pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1999, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 051-058
KEDİDE MİDENİN FARKLI DOLULUK DERECELERİNİN BÖBREKLERİN TOPOGRAFİLERİNE OLAN ETKİLERİ
Emrullah Eken, Memduh Gezici
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Böbrek, topografi, kedi, anatomi
Görüntülenme Sayısı:1788 - İndirilme Sayısı: 1443

Sunulan çalışmanın amacı midenin doluluk derecelerinin böbreklerin topografilerine olan etkilerini incelemektir. Bu amaçla 18 adet çeşitli cins ve yaşta ergin kedinin kullanıldığı bu çalışmada kediler; midesi boş, orta derecede vb maximal dolu olarak üç grupta incelenmek üzere diseksiyona ve kesitlere tabı tutulmuşlardır. Deniz ve Klesty'nın yaptığı çalışmadan farklı olarak piyesler derin dondurucuda dondurulduktan sonra cavum abdominis'in transversal kesitleri alınmıştır. Sağ ve sol böbreğin topografileri ve komşlukları belirlenmiş, dıseksıyonları yapılarak piyeslerin tamamının fotoğrafları alınmıştır. Böbreklerin retroperitoneal olarak yerleştikleri, sarımtrak kırmızı renkli ve fasulye şeklinde oldukları, sadece bir materyal dışında sağ böbreğin sürekli olarak diğerinin cranial'inde bulunduğu tespit edilmiştir. Böbreklerin midenin doluluk derecelerine bağlı olarak yaklaşık bir omur boyu cranial-caudal ve dorsal yönde yer değiştirdikler sol böbreğin ventromedial olarak colon descendens ve tobus pancreatıs sinislefe, cranial olarak lien'e, dorsal olarak m. psoas major ve m. psoas minor'a. caudal olarak da ovarium'a (dişide) komşu olduğu, sağ böbreğin ise cranial olarak processus caudatus ve lobus hepatis dexter lateralis'e. dorsal olarak m. psoas major ve m. psoas minor'a, ventromedial olarak duodenum'un pars descendens'inın başlangıç kısmına, caudal olarak da ovarium'a komşu olduğu belirlenmiştir.