pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1999, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 119-123
TÜRKİYE'DE YETİŞTİRİLEN ARAP ATLARINDA TRANSFERRİN SİSTEMİ POLİMORFİZMİ
Metehan Uzun1, Fikret Çelebi1, Cahit Bağcı2, Ahmet Kopar3
1Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Bilim Dalı, KARS
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, GAZİANTEP
3Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Kan Grupları ve Genetik Laboratuvarı, Etlik, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Transferrin, polimorfizm, Arap atları
Görüntülenme Sayısı:1630 - İndirilme Sayısı: 1101

Bu araştırmada, rutin anne-baba kontrolü ve pedigri kayıtları için kanları gönderilen toplam 1315 yeni doğmuş Arap tayı ve bunların anne-babalarına ait kan örneklerinde Tf sistemi polimorfizmi incelenmiştir. Yapılan poliakrilamid jel elektroforez yöntemi ile; Tf sisteminde 5 tane kodominant allel tarafından kontrol edilen 15 fenolip tespit edilmiştir. Populasyonda gen frekansları; F2 için 0.431, H2 için 0.211, D için 0.183, O için 0.165 ve F1 için 0.010 olarak belirlenmiştir. Bu aileler taralından kontrol edilen ve DD, DF1, DF2, DH2, DO, F1F1, F1F2, F1H2, F1O, F2F2, F2H2, F2O. H2H2, H2O ve OO olarak belirlenen 15 ayrı fenotipten F2F2 % 18.71 ile en yüksek, F1F1 ve F1O % 0.15 ile en düşük görülme yüzdesi ile belirlenmiştir. Tf sistemi yönünden populasyonun Hardy-Weinberg dengesinde olduğu gözlenmiştir (p>0.01).