pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1999, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-013
AKKARAMAN, ALMAN SİYAH BAŞ ve BUNLARIN F1 MELEZLERİNİN AKTİF NOR TAŞIYAN KROMOZOMLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI
Kemal Kırıkçı, Orhan Çetin
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Koyun, Kromozom, Aktif NOR Sayısı
Görüntülenme Sayısı:1657 - İndirilme Sayısı: 1037

Bu araştırma; Akkaraman (AKK), Alman Siyah Baş (ASB) ırkları ve ASB x AKK (F1) melezlerinin aktif NOR (nucleolar organizer region) taşıyan ortalama kromozom sayısını belirlemek ve bu karakter yönünden ırk içi ve ırklar arasındaki farklılıkları araştırmak için yapıldı. Araştırmada materyal olarak her bir ırktan 10 baş koyun (5 erkek ve 5 dişi) kullanıldı. Koyunlardan alınan kanlardan hazırlanan kromozom preparatlan NOR bantlama ile boyandılar. Her bir koyunun toplam 30 adet metafaz sahası incelendi ve ortalama aktif NOR sayıları belirlendi. Dişi AKK, ASB ve F1'lerin ortalama aktif NOR sayıları sırasıyla; 6.10, 6.33 6.03; erkeklerin ise aynı sırayla; 6.03, 6.69 ve 6.63 olarak hesaplandı. AKK, ASB ve F1 melezlerinin dişi ve erkekleri arasında bir farklılık bulunamadı. AKK, ASB ve F1'lerin gene! ortalama aktif NOR sayıları sırasıyla; 6.06, 6.51 ve 6.33 olarak tespit edildi, ASB, AKK ve F1 melezleri birbirleri ile benzer bulundular. Bu araştırmanın sonucunda; ele alınan karakter yönünden AKK, ASB ve F1'lerin bireyleri arasında bir varyasyon bulunurken, ırklar arasındaki varyasyonun istatistiki olarak önemli olmadığı tespit edildi. Çiftlik hayvanlarında aktif NOR sayılarıyla ilgili daha fazla araştırmalar yapılmasının hayvan ıslahı için faydalı olabileceği kanaatine varıldı.