1999, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-022
FARKLI BARINDIRMA ve AYDINLATMA ŞARTLARINDA KAYA KEKLİKLERİNİN (A. graeca) BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ
Kemal Kırıkçı, Cafer Tepeli, Orhan Çetin, Aytekin Günlü, Alper Yılmaz
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Kaya kekliği, yumurta verimi, kuluçka özellikleri, büyüme
Görüntülenme Sayısı:2679 - İndirilme Sayısı: 1369

Bu çalışma, Kaya Kekliklerinin farklı barındırma ve aydınlatma şartlarında yumurta verimi, kuluçka ve civcivlerin büyüme özelliklerini tespit etmek amacıyla yapıldı. Kaya keklikleri 1, grupla 3 erkek:9 dişi olacak şekilde tabii gün ışığında, yarı açık kümeste; 2. grupla ise 3 erkek;9 dişi olacak şekilde suni aydınlatma yapılarak kapalı kümeste çiftleştirildiler. Birinci ve 2. grupta bulunan kekliklerden elde edilen ortalama yumurta verimi, yumurta verimi (%), yumurta ağırlığı, döllüluk oranı, kuluçka randımanı ve çıkım gücü değerleri sırasıyla; 57.88 ve 45.38 adet, % 43,84 ve % 38.45, 20.38 ve 21.20 g, % 81.82 ve % 90.64, % 75.92 ve % 87.96 ve % 97.05 ve % 92.79 olarak gerçekleşti. Gruplarda; kuluçka randımanı değerleri arasında P<0.05; fertilite değerleri arasında P<0,01; yumurta verimi ve yumurta ağırlığı değerleri arasında P<0.001 düzeyinde farklılık bulunurken; yumurta verimi (%) ve döllü yumurtalardan çıkan civciv oranı değerinde herhangi bir farklılık bulunamadı (P>0.05). Birinci ve 2. grup kekliklerde yumurtlama periyodu; 132 ve 118 gün devam etti. Keklik civcivlerinin 4, 8, 12, 16 ve 20 haftalık yaştaki ortalama canlı ağırlıkları sırasıyla; 93,08, 236.14. 363,72, 418.95 ve 468.00 g olarak gerçekleşti. Yirmi haftalık yetiştirme sonunda hayvan başına yem tüketimi 4658.20 g ve yemden yararlanma 10.27 olarak hesaplandı. Bu araştırmanın sonucunda. Kaya keklikleri üzerinde yumurta veriminin artırılmasına yönelik ve civcivlerinin büyümeleriyle ilgili araştırmalar yapılmasının bu türün yaygın yetiştiriciliğinin yapılmasına faydalı olabileceği, ayrıca ekonomik bir yetiştiriciliğin 12 haftalık yaş civarı olabileceği kanaatine varıldı.