pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1999, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-040
TRİTİKALE' NİN (Triticale) ETLİK PİLİÇ RASYONLARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ
M. Ali Azman1, Behiç Coşkun2, Havva Tekik3, Emin Arat3
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ- Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Konya- Türkiye
3Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Konya- Türkiye
Anahtar Sözcükler: Tritikale, etlik piliç, büyüme performansı
Görüntülenme Sayısı:1710 - İndirilme Sayısı: 1025

Bu araştırma etlik civciv yemlerine % 15 ve 30, ellik piliç yemlerine % 20 ve 40 oranında trilikale katmanın, ellik piliçlerin performansına etkisini incelemek amacıyla yapıldı. Araştırma her birinde 5 alt grup bulunan 3 grupla yürütüldü ve toplam 390 adet bir günlük yaşta avian hibrit ellik civciv kullanıldı. Birinci grubun rasyonunda tane yem olarak sadece mısır yer aldı (kontrol), ikinci grupta mısır yerine ve etlik civciv yeminde % 15, etlik piliç yeminde % 20 oranında tri-tikale; üçüncü grupta ise etlik civciv yeminde % 30, etlik piliç yeminde % 40 oranında tritikale kullanıldı. Çalışma 42 gün sürdürüldü. Kontrol grubunda canlı ağırlık ortalaması 1814.5 g olarak elde edilirken; ikinci ve üçüncü grupta bu değer 1865.5 ve 1866.3 g olarak bulundu (P>0.05). Yemden yararlanma oranı ise 1.96, 1,92 ve 2.01 olarak belirlenmişim (P>0.05). Deneme sonunda, etlik civciv rasyonlarına % 15, etlik piliç rasyonlarına da % 20 oranında tritikale katılmasının optimum performans için yeterli olduğu, bunun yanında ellik piliç rasyonlarına % 40 oranında tritikale katılmasının büyüme performansını olumsuz yönde etkilemediği sonucuna varıldı.