pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1999, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 155-160
ENFEKTE VE AÇIK YARALARIN SAĞALTIMINDA KOLLAJENAZ ENZİMİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE KLİNİK ÇALIŞMALAR
Mustafa Arıcan1, Ahmet Öztürk2
1S. Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
2Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Hayvan Hastanesi Gemlik/BURSA
Anahtar Sözcükler: enfekte yara, ülseratif yara, kollajenaz, at, köpek
Görüntülenme Sayısı:2006 - İndirilme Sayısı: 2701

Bu çalışmada enfekte ve açık yaraların sağaltımında kollajenaz enzimi kullanımının pratiğe geçirilmesi amaçlandı Çalışma materyalini, Gemlik Askeri Veteriner Okulu hayvan hastanesine getirilen farklı cinsiyette 13 baş köpek (30 pointer ve 3 alman çoban) ve 4 baş at (1 akhal teke, 1 arap ve 2 ingiliz) daki değişik tipte yûzlek veya kısmen ülserli, enfekte yara oluşturdu. Yapılan çalışmada rutin yara sağaltımı yapılıp sonuç alınamayan olgulara kollajenaz içeren pomad (Novuxol) uygulandı. Sağaltımı takiben 4-5. günlerde yara kenarlarında oluşan epitelizasyon sonucu, 7. günü takiben yaradaki kiiçüfme belirgindi. Bir çok olguda 10. günün sonunda iyileşme tamamlandı. Sonuç olarak, özellikle enfekte vo açık yaraların kısa süre içinde sağaltımında granülasyon ve epitelizasyon a zemin hazırlayan kollajenaz enziminin kullanılabileceği kanısına varıldı.