2012, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-020
Atların periferal kan mononükler hücrelerinde (PKMH) erken gebelik ve östrus siklusu sürecinde Toll-like reseptörlerinin (TLRs) ekspresyonu
Ercan Kurar1, Mehmet Osman Atli2, Aydin Guzeloglu1, Seyit Ali Kayis3, Ahmet Semacan4
1Department of Genetics, Selcuk University, Konya
2Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Veterinary Medicine, Dicle University, Diyarbakir, Turkey
3Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Selcuk University, Konya
4Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya
Anahtar Sözcükler: TLRs, PKMH, at, gebelik
Görüntülenme Sayısı:2364 - İndirilme Sayısı: 1446

Amaç: Günümüzde kısraklarda birçok gebelik teşhis metodu olmasına rağmen, mümkün olabilecek en erken zamanda gebeliğinin teşhis edilmesi için pratik, güvenilir ve ekonomik bir yönteme halen ihtiyaç bulunmaktadır. Allojenik fötusa karşı immun tolerans erken gebelik esnasında kritik bir öneme sahiptir. Toll-like reseptörlerinin (TLRs) doğal immun sistemin önemli bir parçası olduğu bilinmektedir. Sunulan çalışmada, kısraklarda erken gebelikte periferal kan mononükler hücrelerinde (PKMH) TLRs ekspresyonunun incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Kan numuneleri aynı üç kısraktan östrus siklusunun ve gebeliğin 0 ve 8. günlerinde toplandı. Total RNA örnekleri PKMH'lerinden izole edildi ve cDNA sentezlendi. mRNA düzeyindeki TLRs ekspresyonları iki defa realtime PZR kullanılarak kuantifiye edildi. İstatistiksel analiz için Relative Expression Software Tool (REST2009) kullanıldı.

Bulgular: RT-PZR ile PKMH'lerde TLRs (1-10) ekspresyonları tespit edildi. Bununla beraber, real-time PZR ölçümleri siklik veya gebelik durumunun TLRs ekspresyonu üzerine etkisini göstermekte başarısız kaldı.

Öneri: Bu sonuçlara bakıldığında, atlarda gebeliğin erken döneminde PKMH'lerinde TLR genlerinin ekspresyonlarının gebeliğin erken anlaşılması için iyi bir markör olmadığı söylenebilir.