pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-030
Ornithobacterium rhinotracheale izolatlarının antimikrobiyel duyarlılıkları
Osman Erganiş, H. Hüseyin Hadimli, Kürşat Kav, Zafer Sayın
Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Ornithobacterium rhinotracheale, antibiyotik duyarlılığı, kanatlı hayvan
Görüntülenme Sayısı:2025 - İndirilme Sayısı: 1456

Amaç: Bu çalışmada, yumurtacı tavuk, etçi tavuk ve hindilerden izole edilen Ornithobacterium rhinotracheale izolatlarının antimikrobiyal maddelere duyarlılıklarını belirlemek amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Toplam 28 O. rhinotracheale izolatı (2 yumurtacı tavuk, 5 etçi tavuk, 21 hindi, 2 O. rhinotracheale standart suşu) test edildi. On sekiz antimikrobiyal disk (penisilin, ampisilin, amoksisilin, amoksisilin + klavulonik asit, enrofloksasin, siprofloksasin, danofloksasin, norfloksasin, oksitetrasiklin, trimetoprim + sulfametoksazol, klaritomisin, linkomisin, eritromisin, spiramisin, klindamisin, gentamisin, neomisin ve streptomisin) kullanılarak, O. rhinotracheale izolatlarının antimikrobiyel maddelere duyarlılıkları belirlendi.

Bulgular: O. rhinotracheale izolatlarının tümü (%100) ampisilin, amoksisilin ve siprofloksasine duyarlı iken gentamisin, streptomisin ve trimetoprim + sulfametaksazola dirençli bulundu.

Öneri: O. rhinotracheale enfeksiyonlarının tedavisinde öncelikle etkenin antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi gerektiği kanaatine varıldı.