pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 054-056
Meme başı daldırma dezenfektanı olarak Potoclean®'in denenmesi üzerine gözlemler
Ahmet Semacan1, Uçkun Sait Uçan2, S. Merve Temimhan2, Ülküm Çizmeci1
1Department of Gynecology and Obstetrics, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey
2Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Mastitis, inek, su-bazlı dezenfektan, meme başı daldırma
Görüntülenme Sayısı:1952 - İndirilme Sayısı: 1483

Mastitis ve özellikle bulaşıcı patojen kökenli olanları Türkiye'de en sık rastlanan meme enfeksiyonlarıdır. Dezenfektanlar ile yapılan sağım sonu meme başı dezenfeksiyonu uygulamaları, meme hijyeninin sağlanmasına katkıda bulunarak mastitis oluşumunu düşüren uygulamalardır. Bu çalışmada çevre ve kullanıcı dostu yeni bir dezenfektan, Fakülte Çiftliğinde bulunan 10 adet sağmal inekteki yeni mastitis olgularında denendi. Uygulama grubunda çalışma başlangıcında belirlenen 2 subklinik mastitis olgusu, test dezenfektanı kullanılarak yapılan (sağ meme lobları) sağım sonu teat dipping sonunda (60. gün) iyileşmiş idi. Kontrol grubunda (sol loblar) daha fazla mastitis olgusu tespit edildi. Hiçbir meme lobunda deneme sonunda klinik veya mikotik mastitis belirlenmedi. Histo-patolojik olarak incelenmemesine karşın, test dezenfektanının uygulandığı meme başları derisinde 60 boyunca herhangi bir klinik değişikliğe rastlanmadı. Bu ön çalışma niteliğindeki gözlemlerden, test edilen dezenfektanın kontrol ile karşılaştırıldığında mastitisin önlenmesinde koruma potansiyeli olabileceği kanaatine varıldı.