pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 151-154
BİR BUZAĞIDA PARALUMBAL BÖLGEDE HETERETOPİK AKCİĞER OLGUSU
Yılmaz Koç1, Zeki Oğurtan1, Mehmet Tuzcu2, Fahrettin Alkan1, M. Kemal Çiftçi2
1S.Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Buzağı, heteretopi, akciğer
Görüntülenme Sayısı:1760 - İndirilme Sayısı: 1177

Bu makalede iki günfük dişi bir buzağıda gözlenen heteretopik akciğer olgusu tanımlandı. Olguya ilişkin klinik, radyolojik ve histopatolojik muayene sonuçları tartışıldı. Sol paralumbal bölgede gelişen heterotopik dokunun, medulla spinalise baskı oluşturması yanında, L4 de hemivertebra ile L4-5 de scoliosise neden olduğu görüldü. Uygulanan operasyon ile tedavi edilemeyen olguya yapılan mikroskobik muayeneler sonucu heteretopik akciğer dokusu teşhisi konuldu.