pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-014
FARMASOTİK PREPARATLARDAKİ FUROSEMİD DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
İbrahim Pirinçci, İzzet Karahan, Kadir Servi, Haki Kara
F.Ü. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Furosemid, Diüretik Etki, Farmasotik Preparatlar
Görüntülenme Sayısı:1787 - İndirilme Sayısı: 4129

Güçlü diüretiklerden olan furosemid bir ortoklorosüifonamid türevidir. Bazı ilaç firmaları tarafından piyasaya sürülen bu bileşik ödem tedavisinde yaygın bir şekilde kullanılır. Bu araştırma, furosemidin ticari preparatlarda bildirilen miktarlarda olup, olmadığını belirlemek amacıyla yapıldı. Furosemid preparatları spektrofotometrik metotla analiz edildi. Absoıbanslar 630 nm'de ölçüldü. Tablet ve solüsyonlarda ortatama furosemid düzeyleri sırasıyla, 39.96±1.89 ve 18.62±0.64 mg olarak belirlendi.