pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-110
ERKEK BİR DANADA ANÜRİ OLGUSU
Aliye Sağkan Öztürk2, Alparslan Coşkun1, Şebnem Canikli1, Mahmut Ok1
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar ABD, KONYA
2Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar ABD, HATAY
Anahtar Sözcükler: Erkek dana, anüri, laboratuvar ve ultrasonografik bulgular
Görüntülenme Sayısı:1723 - İndirilme Sayısı: 8804

Bu çalışmada, anüri şikâyetiyle kliniğimize gelen 3,5-4 aylık erkek bir dananın klinik, hematolojik, biyokimyasal, idrar ve ultrasonogram bulgular değerlendirildi. Serum BUN, kreatinin ve K düzeylerinde artış, Na ve Cl düzeyleri azalma belirlendi. İdrarda kan, protein ve çok sayıda kristaller tespit edildi. Ultrasonografik muayenede sis-titis ve peritonitis gözlemlendi.