pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 107-112
KANGAL IRKI BİR KÖPEKTE OSTEOSARKOM OLGUSU
Hüdaverdi Erer1, Ertuğrul Elma2, Fatih Hatipoğl u1, Fahrettin Alkan2
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Osteosarkom, köpek
Görüntülenme Sayısı:1770 - İndirilme Sayısı: 1573

Bu olguda, topailık belirtileri gösteren 5 yaşında, erkek, Kangal ırkı bir köpekte osteosarkom tanımlanmaktadır. Klinik, radyolojik ve palolojik olarak incelenen olguda, makroskobik olarak tibianın proksimalinde sarımtırak-gri renkte ve sert tümöral kitle saptandı. Bu kitlenin kesit yüzünde kanamalı ve nekrotik alanlar vardı. Akciğerin apikal ve kar-diyak loblarında da aynı yapıda tümöral oluşumlara rastlandı. Mikroskobik olarak, proksimal tibiadaki tümöral kille ve akciğerdeki metastazlarına bileşik osteosarkom lanısı konuldu.