pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1997, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 041-042
İnek ve Düvelerde Sperma Bırakılma Yerinin Fertilite Üzerine Etkisi
Mehmet B. Ataman1, İbrahim Taşal2, Melih Aksoy1, Fikret Karaca2, Abdullah Kaya1, Tevfik Tekeli1
1Faculty of Veterinary Medicine, University of Selçuk, KONYA
2Faculty of Veterinary Medicine, University of Yüzüncü Yıl, VAN
Anahtar Sözcükler: İnek, sperma, bırakılma yeri, gebelik oranı
Görüntülenme Sayısı:1776 - İndirilme Sayısı: 1156

Bu çalışmada, suni tohumlama yapılan inek ve düvelerde sperma bırakılma yerinin gebelik oranları üzerine etkisi araştırıldı. Çalışmada 82 baş inek ve 18 baş düve olmak üzere toplam 100 baş hayvan cervical, corpus uteri, Graat follikülünün lokalizasyonuna göre ipsilateral ve kontralateral cornu tohumlama bölgesi olmak üzere 4 eşit gruba ayrılarak tohumlandılar. Gebelik oranları gruplarda sırasıyla %88, %72, %84 ve %72 olarak tespit edildi. Sonuç olarak, spermanın corpus üten veya ipsilateral cornuya depo edilmesinin gebelik oranını arttırdığı, cervical yolla tohumlamanın herhangi bir avantajı olmadığı kanısına varıldı.