pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1997, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 069-075
KÖPEKLERİN GIDA ALERJİLERİNİN TEDAVİSİNDE STEROİDAL VE NONSTEROİDAL ANTİENFLAMATUVAR İLAÇLARIN KLİNİK ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet Maden1, Mutlu Sevinç1, Erman Or2
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
2İ.Ü. Veterner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
Anahtar Sözcükler: Gıda alerjisi, flunixin, deksametazon, köpek
Görüntülenme Sayısı:1942 - İndirilme Sayısı: 9686

Bu araştırmanın amacı, gıda alerjisinin tedavisinde steroidal ve nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların klinik etkinliğinin karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla 11'i steroid. 13'ü nonsteroid antlenflamatuvar ilaç uygulanan gruplarda olmak uzere toplam 24 gıda alerjili köpek kullanıldı. Köpeklerin tedavi öncesi klinik muayeneleri yapıldı, tüm köpeklerin yaş, ırk ve cinsiyetleri ile deri lezyonlarının (kaşıntı, alopesi, eritem, hiperpigmentasyon, papüller, püstüller, kabuklanma, saborhea, akut nemli dermatitis, follikülitis ve pyoderma) şiddeti ve lokalizasyonu kaydedildi. Tüm köpeklerden tedavi öncesi ve sonrası kan örnekleri alınarak serum biyokimya profilleri değerlendirildi. Tüm köpeklere otohemoterapi yapıldı. Steroid grubunda bulunan köpeklere 5mg/kg dozunda Eritromisin (Erivet®Abfar), 0.5-1 mg dozunda Deksametazon (Devan® Topkim) ve 1cc/20 kg dozunda Tripelennamine (Vetibenzamin®Cıba-Geigy); Nonsteroid grubunda bulunan köpeklere ise aynı doz Eritromisin ile birlikte Flunixin meglumine 0.3 mg/kg dozunda (Finadyn®-Eczacıbaşı) I.M olarak uygulandı. Tedaviye lezyonlar tamamen ortadan kalkıncaya kadar devam edildi. Steroid grubunda tedaviye cevabin başlaması en erken 5. günde olurken, nonsteroid grubunda 3. günde lezyonların rezolüsyonu başladı ve kaşıntı azaldı. Buna göre steroid grubunda tedavi süresi 6 köpekte 7 gün. 5 köpekte 5 gün olarak kaydedildi. Nonsteroid grubundaki köpeklerin tamamında 5 günde iyileşme sağlandı. Sonuç olarak. fluniksin meglumine'in gıda alerjilerinin medikal tedavisinde kullanılabileceği ve tedavi etkinliği ve süresi bakımından da deksametazondan daha yararlı olduğu kanısına varıldı.