pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1997, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 133-137
KOYUNLARDA BÖBREK HEMOSİDEROZU ÜZERİNDE PATOLOJİK İNCELEMELER
Hüdaverdi Erer1, S. Serap Türkütanıt2, Fatih Hatipoğlu1
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
2ADÜ. Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, AYDIN
Anahtar Sözcükler: Hemosideroz, böbrek, koyun
Görüntülenme Sayısı:1747 - İndirilme Sayısı: 4308

Mezbahada kesime alınan koyunlardan 3012'sinin böbrekleri hemosideroz yönünden makroskobik olarak muayene edildi ve bunlardan 52 koyunda (% 1.72) hemosideroz belirlendi. Bu olgular pigment yoğunluğuna göre hafif, orta ve şiddetli olarak üç gruba ayrıldı. Hemosiderin pigmentinin özellikle proksimal tubul epitellerinde, daha az olarak da distal ve medullar tubuluslarda biriktiği dikkati çekti.