pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1997, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 139-147
KÖPEKLERDE REAL-TIME LINEAR ULTRASONOGRAFİNİN REPRODÜKTİF AMAÇLI KULLANILMASI. I. GEBE OLMAYAN KÖPEKLERDE UTERUSUN MUAYENESİ
Sait Şendağ, D. Ali Dinç, Mehmet Uçar, Tevfik Tekeli
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Köpek, ultrasonografi, uterus
Görüntülenme Sayısı:1682 - İndirilme Sayısı: 1619

Bu çalışmada, gebe olmayan, ergin ve sağlıklı köpeklerde uterusun real-time linear array ultrason ile muayenesi amaçlandı. Materyal olarak, değişik ırk ve yaşlardaki 24 dişi köpek, 3 dişi köpek kadavrası ve 2 erkek köpek olmak üzere toplam 29 adet köpek kullanıldı. Deneme amacıyla oluşturulan ön çalışmalar (n=9), uterus preparatlarının in vitro incelenmesi, laparatomi ile uterusun ultrasonografik muayenesi, vaginal yolla uygulanan katater eşliğinde uterusun ultrasonografik muayenesi, vaginal boşluğa verilen sıvı ile interfaz oluşturulmasından sonra uterusun ultrasonografik muayenesi, şeklinde gerçekleştirildi. Erkek köpekler, elde edilen bulguların doğrulanması amacıyla, kontrol olarak kullanıldı. Asıl çalışmalarda (n=20), sırt üstü ve/veya yan taraflarına yatırılan köpeklerde, ventral karın duvarında, göbek ile pubis arasındaki bölgeden yapılan ultrasonografik taramalarla, uterusun muayenesi gerçekleştirildi. Bu grupta, 20 köpekten 18'inde (%90) komu uteriler görülemedi; diğer 2 köpekte ise (% 10) kornu uteriler birbirinden farklı ekojenitelerle belirlendi. Bir köpekte tamamıyla hiperekojenik tubular bir yapı sergileyen kornu uteri, bir diğer olguda da hiperekojenik dorsal ve ventral duvarlar arasında hipoekojenik iç yapıya sahip olarak izlendi Ser-viks ve korpus uteriler ise tüm köpeklerde (%100) görüldü. Serviks uterinin dcrsal ve ventral duvarları hiperekojenik, iç yapısı hipoekojenik ve lümeni de anekojenik tarzda gözlendi. Sonuç olarak, ergin ve gebe olmayan köpeklerde normal uterusun sonomorfolojik özelliklerinin bilinmesi, uterus patolojilerinin ve gebeliğin ultrasonografik tanısını kolaylaştıracaktır.