pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1997, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 127-131
ANKARA KEÇİSİNDE MEMENİN LENF DRENAJI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR
Zafer Üaşçı, Sadettin Tıpırdamaz, Hakan Yalçın, Kamil Beşoluk
S.Ü. Vet. Fak., Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Ankara keçisi, meme, lenf
Görüntülenme Sayısı:2046 - İndirilme Sayısı: 1250

Bu çalışmada laktasyon dönemindeki 8 adet Ankara keçisi kullanıldı. Memenin lenfatik drenajını sağlayan lenf damarlarının sayı ve seyirleri makroskopik olarak araştırıldı Ankara keçisinde memenin lenfatik drenajını sağlayan lenf damarlarının sayısının her bir meme lopu için 12 adet olduğu belirlendi. Lentonodi mammariı'nin efferent lenf damarları ise 2-4 adet olup, lenfonodı iliaci mediates'e açılarak sonlandığı görüldü. Lenfonodi mammari'nin, a, pudenda externa'nın rami rnarnmarii isimli dallan tarafından beslendiği ve venöz drenajının ise v. pudenda externa*nın rami mam-marii isimli dalları tarafından sağlandığı gözlendi.