pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-037
Kanatlılarda barsak helmintiazisinin patolojisi ve epidemiyolojisi
Dipti Rani Paul1, Anita Rani Dey2, Farhana Bilkis1, Nurjahan Begum1, Md. Motahar Hussain Mondal1
1Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Science, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh
2Department of Pathology and Parasitology, Faculty of Veterinary and Animal Science, Sylhet Agricultural University, Sylhet Bangladesh
Anahtar Sözcükler: Epidemioloji, patholoji, kanatlı, Bangladeş
Görüntülenme Sayısı:2132 - İndirilme Sayısı: 2333

Amaç: Yerli kanatlılarda barsak helmintlerinin patoloji ve epidemiyolojisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Lokal marketlerden 109 kanatlının visceral organları toplandı. Helmintlerin identifikasyonu cinsiyet, sezon ve yaşa göre yapıldı.

Bulgular: Kanatlıların 79 (%72.47)'unda bir veya daha fazla helmint tespit edildi. İki farklı trematod (Catatropis verrucosa, Echinostoma revolutum), üç farklı sestod (Raillietina tetragona, Raillietina echinobothrida, Raillietina cesticillus) ve iki farklı nematod (Ascaridia galli, Heterakis gallinarum) olmak üzere yedi farklı helmint türü idetifiye edildi. Helmint prevalansı erişkin (%78.37) ve erkeklerde (%78.43), genç (%60) ve dişilerden (%67.24) daha yüksek (p<0.01) belirlendi. Kanatlıların kuru mevsimlerde (% 79.55) nemli mevsimlere (% 67.97) göre daha duyarlı (p<0.01) olduğu belirlendi. Barsakların nekrotik odaklar içermekte, kalın ve yangılı olduğu belirlendi.

Öneri: Bangladeş'te, yerli kanatlı üretimini barsak helmintleri ciddi olarak tehdit etmektedir.