pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1996, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 005-014
JAPON BILDIRCINLARINDA (Coturnix coturnix japonica) CANLI AĞIRLIĞA GÖRE YAPILAN SELEKSİYONUN YUMURTA VERİMİ, YUMURTA AĞIRLIĞI, FERTİLİTE, KULUÇKA RANDIMANI ve YAŞAMA GÜCÜNE ETKİLERİ
Şeref İnal, Süleyman Dere, Kemal Kırıkçı, Cafer Tepeli
S.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Canlı ağırlık, seleksiyon, yumuıta verimi, yumurta ağırlığı, fertilite, kuluçka randımanı, yaşama gücü
Görüntülenme Sayısı:1815 - İndirilme Sayısı: 994

Japon bıldırcınlannda 5. hafta canlı ağırlığa göre hafif ve ağır yönde 5 generasyon boyunca seleksiyon uygulanan bu çalışmada, elde edilen kontrol, hafif ve ağır hatlardan seçilen damızlıkların 80-95. günler arasındaki yumurta verimleri % 79.54-88.96, 77.36-85.92 ve 67.33-84.58, ilk yumurtlama yaşları 39.82-45.84, 42.10-51.10 ve 40.11-46.07 gün, yumurta ağırlıkları 11.18-12.18, 10.94-11.49 ve 12.01-13.23 g, kuluçka randımanları % 51.35-55.03, % 51.22-61.98 ve % 48.00-53.48 arasında, 5. generasyonda elde edilen yumurtaların fertilite oranı kontrol, hafif, ağır ve genel olmak üzere % 82.94, 87.39, 86.79 ve 85.64 olarak hesaplanmıştır. Başlangıç populasyonunda % 85.28 olan 5 haftalık yaşama gücü, 5. generasyonda kontrol, hafif ve ağır hatlarda % 80.38, 80.02 ve 78.86 olarak tespit edilmiştir.