pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2010, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-099
Kangal Akkaraman koyunlarında yapağı özellikleri
Mustafa Garip1, Behiç Coşkun2, Esad Sami Polat2, Alper Yılmaz1, Mehmet Emin Tekin3, Tamer Çağlayan1, Necip Kılıç4
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni AD, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD, Konya, Türkiye
3Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İstatistik AD, Kampüs, Konya, Türkiye
4Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği, Sivas, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kangal Akkaraman, koyun, yapağı, randıman, elyaf
Görüntülenme Sayısı:2135 - İndirilme Sayısı: 1632

Amaç: Bu araştırma halk elinde yetiştirilen Akkaraman koyunların kirli yapağı verimleri, lüle uzunlukları, incelik, elastikiyet, mukavemet ve randımanlarının tespit edilmesi amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırma Sivas iline bağlı Kangal ilçesinde 7 işletmede toplam 1623 baş Akkaraman koyun üzerinden alınan numunelerden örneklenerek gerçekleştirildi. Koyunların bakım beslenmesi tamamen koyun sahiplerinin uyguladığı bakım besleme şartlarında gerçekleşdi. Koyunlar ilkbahar ve yaz aylarında merada, kış aylarında ise ağılda beslendi.

Bulgular: İki, 3, 4 ve 5 yaş ve üzeri koyunlarda kirli yapağı verimi sırası ile 1.80, 1.69, 1.62 ve 1.58 kg olarak bulunurken, elit ve taban sürülerde medullalı elyaf oranı %33.51 ile 32.75 ve lüle uzunluğu elit ve taban sürülerde 30.33 ile 27.73 (Hauter) mm olarak tespit edildi. Aynı gruplarda lif çapı 28.63 ile 26.96 μm ve yapağı randımanı %60.78 ile 53.77 olarak hesaplandı. Yapağı özellikleri bakımından ise sürülerde yapağı ağırlığı ve randımanı açısından farklılık gözlendi (p<0.05).

Öneri: Özellikle yapağı miktarı ve incelik bakımından Merinos melezlerine yakın değerler gösteren işletmeler tespit edildi. İşletmeler arasında varyasyon olduğu bunun seleksiyon, bakım ve besleme ile daha iyi noktalara getirilebileceği düşünülmektedir.