pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2010, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-107
Hindilerde Ornithobacterium rhinotracheale için aşıların geliştirilmesi ve üretilmesi
Osman Erganis, Hasan Hüseyin Hadimli, Kursat Kav, Zafer Sayin, Zeki Aras
Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Campus, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Ornithobacterium rhinotracheale, hindi, vaccine, ginseng
Görüntülenme Sayısı:1910 - İndirilme Sayısı: 1367

Amaç: Bu çalışmanın amacı bivalan inaktif Ornithobacterium rhinotracheale aşıları hazırlamak, kan serumlarında antijenlere karşı antikorların titrelerini ölçmek ve hindilerde O. rhinotracheale aşılarının etkinliklerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bivalan inaktif O. rhinotracheale aşıları; alüminyum hidroksit, mineral yağlı, alüminyum hidroksit + ginseng ve mineral yağ + ginseng adjuvantları kullanılarak O. rhinotracheale serotip A ve B'den hazırlandı. Sterilite ve zararsızlık testlerinden sonra, hindilerde (5. ve 8. haftalarda 0.25ml ve 0.5 ml dozlarla iki kez aşılama ile) aşıların laboratuvar etkinlikleri (çelınç/koruma ve serolojik potens) yapıldı.

Bulgular: Çelınç sonuçlarına göre hindilerde bütün aşıların %100 etkili olduğu bulundu. Aşılı ve aşısız grupların serumlarında titrelerin serolojik ölçümleri için ve saha şartlarında O. rhinotracheale enfeksiyonunun teşhisinde lam aglütinasyon, mikro serum aglütinasyon ve ELISA testleri kullanıldı. Adjuvant olarak mineral yağ ve ginseng içeren aşı diğerlerine göre belirgin olarak daha yüksek humoral immune cevap oluşturdu. Aynı zamanda ve mineral yağ + ginseng aşısı özel bir hindi işletmesinde saha denemesinde çok etkili olduğu belirlendi.

Öneri: Kanatlılarda ornitobakteriozisin önlenmesi için O. rhinotracheale aşıları kullanılabilir.