pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2010, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 109-112
Köpeklerde Brucella canis enfeksiyonunun dipstik enzim immunoassay ile teşhisi
Uckun Sait Ucan1, Zeki Aras1, Ahmet Semacan2
1Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Campus, Konya, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Campus, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: B. canis, EIA, iELISA, köpek
Görüntülenme Sayısı:1965 - İndirilme Sayısı: 1699

Amaç: Köpeklerin brusellozunun teşhisi bakteriyolojik, serolojik ve moleküler yöntemlerle yapılmasına rağmen pratisyen veteriner hekimlerin hızlı ve güvenilir bir teste ihtiyaçları vardır. Bu çalışmada hızlı serolojik tanı için Dipstik EIA geliştirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Test, Çabuk Lam Aglütinasyon ve indirekt ELISA testleri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Testin, iELISA'ya göre %82 sensitivite ve %95 spesifiteye sahip olduğu belirlendi.

Öneri: Testin yüksek spesifitesinden dolayı saha şartlarında tarama testi olarak kullanımı önerilir.