pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-110
Sığırcıklarda (Sturnus vulgaris, L.) tespit edilen helmint türleri
Özlem Derinbay Ekici, Nermin Işık, Feyzullah Güçlü, Bilal Dik
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Sturnus vulgaris, sığırcık, Mediorhynchus spp, helmint, Filariidae
Görüntülenme Sayısı:2026 - İndirilme Sayısı: 1045

Amaç: Bu araştırma sığırcıklarda [Sturnus vulgaris, L.J bulunan helmintlerin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Bu amaçla avcılar tarafından 2007-2009 av sezonunda avlanarak Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı laboratuarına gönderilen 27 adet sığırcık incelendi.

Gereç ve Yöntem: Otopsileri yapılan 27 adet sığırcık [Sturnus vulgaris, LJ'ın göğüs boşluğunda ve bağırsaklarında bulunan parazitler toplandı. Helmintler fizyolojik tuzlu su ile temizlendikten sonra laktofenolde şeffaflaştırılarak mikroskop altında incelendi. Teşhis için önemli görülen kısımların ölçümleri yapıldı.

Bulgular: İncelenen 27 sığırcığın 5 (%18.52)'inde helmintlere rastlandı. Bir sığırcığın göğüs boşluğundan 5 adet nematod toplandı. Bulunan bu helmintlerin Filariidae ailesinden olduğu belirlendi. Helmintin erkeğinin bir adet olması ve spikülümlerinden birinin kopmuş olması dolayısıyla cins ve tür düzeyinde teşhis yapılamadı. Diğer bir sığırcığın ince bağırsak boşluğunda ise Acanthocephala takımından bir adet Mediorhynchus spp. tespit edildi. Üç farklı sığırcıkta ise Hymenolepis spp. yumurtalarına rastlandı.

Öneri: Bu helmintler Türkiye'de sığırcıklarda ilk defa tespit edildi. Sığırcıklarda parazitlenen helmintlerle ilgili daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır.