pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 135-138
Bir tavşanın ön kesici dişlerinde görülen malokluzyon olgusu
Semih Altan, Ebru Goksahin
Department of Surgery, Faculty ofVeterinaiy Medicine, Selcuk University, Campus, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Maloklüzyon, tavşan
Görüntülenme Sayısı:1848 - İndirilme Sayısı: 1176

Tavşanlar, pet hayvanlar arasında en çok beslenen hayvanlardan biri olmasına rağmen sahipleri tarafından düzgün bir beslenme rejimi uygulanmaz. Bu durum dişlerin sürekli büyümesiyle orantılı olarak özellikle dişlerde hastalıklara neden olabilir. İştahsızlık şikayeti ile Cerrahi kliniğe getirilen erişkin bir Yeni Zelanda tavşanında yapılan ağız muayenesi ve çift yönlü radyografi neticesinde alt ve üst kesici dişlerde maloklüzyonlar saptandı. Yapılan hemosel, kan gazı ve bazı serum biyokimyasal analizlerde hematokrit, hemoglobin ve kalsiyum seviyelerindeki düşüklük dışındaki değerler referans aralığında ölçüldü. Sonuç olarak, tavşanlar, dental problemler yönünden veteriner hekimler tarafından rutin olarak muayene edilmesi gerekir.