pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 177-182
Denizli x Leghorn melezi (F2) tavuklarda büyüme ve bazı dönem verim özellikleri
Mustafa Garip1, Mehmet Nizamlioglu2, Ercan Kurar3, AlperYilmaz1, Tamer Çağlayan1, Süleyman Dere1, Zafer Bulut2, Yusuf Ozsensoy4, Varol Kurtoglu5
1Department of Zootechnics, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk Universiy, Konya, Turkey
2Department of Biochemistry, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk Universiy, Konya, Turkey
3Department of Genetics, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk Universiy, Konya, Turkey
4Health High School, Bitlis Eren University, Bitlis, Turkey
5Departmant of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk Universiy, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Denizli, Leghorn, melez, büyüme, yumurta
Görüntülenme Sayısı:1794 - İndirilme Sayısı: 1093

Amaç: Bu araştırmada, Denizli x Leghorn F1 ve F2 populasyonlarının çıkım ağırlığı, büyüme ve verim dönemine ait canlı ağırlıkları, yumurta ağırlığı ve özgül ağırlıklarının belirlenmesi amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem: Temel populasyonda 10 Denizli horozu ve 30 Leghorn tavuk kullanılmıştır. İlk generasyonda (F1, 15 erkek, 68 dişi elde edilmiştir. İkinci generasyonda (F2) ise 475 erkek ve 451 dişi üzerinde 32. haftaya kadar canlı ağırlık ve yumurta verimleri incelenmiştir.

Bulgular: F2 populasyonunda dişiler yumurtaya girdikten sonra 180 günlük dönemde, yumurta sayıları ve yüzdeleri 99.61 adet ve %56.21 olarak bulundu. Çıkım ağırlıkları F1 ve F2 populasyonlarında sırası ile 40.94 ve 30.80 g olarak bulundu. Büyüme döneminde her iki generasyonda canlı ağırlıklar arasında önemli farklılıklar tespit edildi (p<0.001). Ayrıca ikinci generasyonda 32. hafta sonunda canlı ağırlıklar dişilerde 1814.60 g, erkeklerde ise 1900.00 g olarak ölçüldü (p<0.001). Aynı generasyonda yumurta ağırlığı ve özgül ağırlık değeri 47.81 g ve 1.08 olarak hesaplandı.

Öneri: Yerli gen kaynağımız olan Denizli ırkının melezleme çalışmalarında kullanılabileceği, geliştirilmiş yumurtacı ve etçi ırklarla melezlemelerin ve bu verim yönleri bakımından Denizli ırkının daha detaylı çalışmalarla incelenmesine ihtiyaç olduğu sonucuna varıldı.