1996, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-079
KONYA YÖRESİNDEKİ KOYUNLARDA BABESİA OVİS'İN ELISA İLE TEŞHİSİ
Ferda Sevinç, Bilal Dik
S.Ü. Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Koyun, Babesia ovis, ELISA
Görüntülenme Sayısı:2129 - İndirilme Sayısı: 1884

Bu araştırma Mayıs 1994-Nisan 1995 tarihleri arasinda Konya Merkez, Çumra, Beyşehir ve Sarayönü ilçeleri nde yürütülmüştür. Bu çalışmada koyunlarda Babesia ovis enfeksiyonunun teşhisinde mikroskobik muayenenin yanısıra ELISA testi de uygulanmıştır. Kontrol edilen koyunlardan yapilan 723 adet sürme frotinin mikroskobik muayenesi sonucu toplam 83 (%11.47) koyun B. ovs yönünden müspet bulunmuştur. ELISA testi ile yapılan serolojik test bulgularına gore ise toplam 700 adet koyun kan serumunun 295 (%42.14) tanesinde B. ovs antikoriari tespit edilmiştir. Serolojik ve mikroskobik muayene sonuçlarina göre B. ovis enfeksiyonuna en fazla Temmuz ayında rastlanmıştır. Serolojik ve mikroskobik bulgulara göre, B. ovis enfeksiyonu en fazla 1-2 yaş grubundaki koyunlarda, en az ise 6-12 aylık gruptaki koyunlarda tespit edilmiştir. B. ovis ile enfekte koyunlarda Rhipicaphalus bursa ve Rh. turanicus'a rastlanmiştır. Bu kenelerin Nisan ve Ağustos ayları arasında aktif oldukları gözlenmiştir. Serolojik ve mikroskobik muayene sonuçlarının istatistik analizleri sonucu bu iki metot arasındaki fark önemli bulunmuştur (p<0.01).