pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 023-027
KOYUNLARDA VE YENİ DOĞAN KUZULARlNDA KAN pH'SI VE TİROİT HORMON DÜZEYLERİ
Tufan Keçeci
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Kan pH'sı, troid hormonu, yeni doğan kuzu, koyun
Görüntülenme Sayısı:1816 - İndirilme Sayısı: 1973

Bu araştırmada, 10'ar adet kuzuda ve bunların analarında, doğumdan hemen sonra ve 24 ile 72 saat sonra kan serumu tiroit hormonlarının düzeyleri ile kan pH'sı değerleri karşılaştırıldı. Yeni doğan kuzuların kan pH'sı koyunlardan daha düşük, serum tiroit hormonları düzeyleri ise daha yüksekti. Kuzularda; doğumdan sonraki 1., 24.ve 72. saatlerde, kan pH'sı ve toplam trliyodotironin (TT3) düzeyleri gittikçe arttı, toplam troksin (TT4) düzeyi ise azaldı. Koyunlarda ise aynı parametrelerde, doğumdan sonraki 72. saatte serum TT3 düzeyindeki azalma haricinde, önemli bir değişiklik yoktu. Kuzularda, özellikle doğumdan sonraki 24. ve 72. saatlerde tiroid hormonları düzeyleri ile kan pH'sı arasında önemli negatif bir ilişki (P<0.05) bulundu.