pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 041-052
AMİGDALİN İLE ZEHİRLENEN KOYUNLARDA SODYUM NİTRİT VE SODYUM TİYOSÜLFAT İLE TEDAVİ
İbrahim Pirinçci, Sadettin Tanyıldızı, Kadir Servi, Songül Özaydın, Osman Güler
F.Ü. Vet. Fak., Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Siyanür, sodyum nitrit, sodyum tiyosülfat
Görüntülenme Sayısı:2150 - İndirilme Sayısı: 1030

Bu çalışma amigdalin ile zehirlenen koyunların tedavisinde kullanılan sodyum nitrit ve sodyum tiyosülfatın etkilerinin karşılaştırılması amacıyla yapıldı. Araştırmada rumende siyanür ile kan örneklerinde siyanür, tiyosiyanat, hemoglobin ve methemoglobin düzeylerinde meydana gelen değişiklikler belirlendi. Araştırmada yaklaşık olarak 2 yaşında 20 adet dişi koyun kullanıldı. Üzerinde deneme yapılacak hayvan 1 gün önce akşam saat 17 ' den ertesi gün uygulamalar tamamlanıncaya kadar aç bırakıldı. Böylece yemden ve sudan ileri gelebilecek olan siyanür kon-taminasyonları önlendi. Amigdalin rumen sondası ile 1.5 mg/kg dozunda verildi. Amigdalin verilmesini takiben 1, 2, 4, 8, 24, 48 ve 72. saatlerde rumen ve kan örnekleri alındı. Rumen örnekleri siyanür düzeyleri, kan örnekleri ise siyanür, tiyosiyanat, hemoglobin ve methemoglobin düzeyleri yönünden incelendiler.Deneysel olarak oluşturulan siyanür zehirlenmesinde sodyum nitrit 30. dakikada 5, 15 ve 25 mg/kg dozlarında verildiğinde 1 saatte siyanürü 0.210 'dan dozlara göre 0.082, 0.108 ve 0.115 ug/ml değerlerine düşürdü. Buna karşın 30. dakikada verilen sodyum tiyosülfat ise 1. saatte dozlara göre siyanürü 0.210 ' dan 0.139, 0.165 ve 0.179 ug/ml değerlerine düşürdü. Sodyum nitrit + sodyum tiyosülfat birlikte verildiğinde 1 saat içerisinde siyanürü 0.210 ug/ml den 0.158 ug/ml düzeyine düşürdü. Siyanürle zehirlenmelerin tedavisinde kullanılan sodyum nitritin sodyum tiyosülfattan daha etkili olduğu görüldü.