pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-106
BROYLER RASYONLARINDA YAĞ SANAYİ YAN ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI
Tahir Balevi1, Behiç Coşkun1, Abdurrahman Aktümsek2
1S. Ü. Veteriner Fak. Hayvan Besleme ve Bes. Hast. Anabilim Dalı, KONYA
2S. Ü. Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, KONYA
Anahtar Sözcükler: Soapstock, enerji kaynağı, etlik piliçler, büyüme performansı
Görüntülenme Sayısı:1662 - İndirilme Sayısı: 1408

Yağ sanayi yan ürünlerinin broyler rasyonlarında kullanılabilirliğinin araştırıldığı bu çalışmada; her grupta 46 adet olmak üzere toplam 184 broyler civciv kullanıldı. % 5 düzeyinde ham yağ (HY), soapstock (SS), asit yağ (AY) ve uçucu maddeler (UM) içeren rasyonlar broyler civcivlere verilerek, performansları, karkas ve abdominal yağ ağırlıkları ile abdominal yağdaki yağ asitleri miktarları araştırıldı. Deneme 49 gün sürdü. Çalışma sonunda AY içeren rasyonla beslenen grupta yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı daha yüksek olduğu, en yüksek ortalama canlı ağırlık ve en düşük yem tüketiminin ise HY ihtiva eden rasyonla beslenen grupta olduğu görüldü. Ham yağ ihtiva eden rasyonla beslenen gruptan elde edilen abdominal yağlarda doymamış yağ asitleri daha yüksek, doymuş yağ asitlerinin ise daha düşük olduğu görüldü. Broyler rasyonlarına enerji kaynağı olarak ham yağ yerine, yağ sanayi artıklarının konmasının performansı önemli ölçüde etkilemediği, insan sağlığı yönünden önemi büyük olan omega-3 yağ asitlerini daha fazla içerdiği sonucuna ulaşıldı.